Gegevensbescherming

Kardex AG neemt gegevensbescherming erg serieus en transparantie is voor ons van groot belang. Daarom willen we in het nu volgende toelichten welke informatie wij registreren bij een bezoek aan onze website en hoe deze informatie gebruikt wordt.


Als u onze website bezoekt, registreert onze webserver in verband met de veiligheid van het systeem tijdelijk zowel de domeinnaam of het IP-adres van de aanvragende computer als de toegangsdatum, de bestandsaanvraag van de client (bestandsnaam en URL), de http-antwoordcode en de website van waaruit u ons bezoekt, en verder ook de omvang van de gegevens die, afhankelijk van de verbinding, worden overgedragen. Informatie slaan wij gedeeltelijk op uw computer op in de vorm van zogenoemde ‘cookies’, zodat wij onze website al naargelang uw voorkeuren kunnen optimaliseren. Verdere persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, registreren wij niet, tenzij u deze informatie vrijwillig aan ons doorgeeft, bijv. als u onze newsletter aanvraagt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe uitsluitend voor het technisch onderhoud en verbeteren van onze website en om tegemoet te kunnen komen aan uw wensen en eisen. Uw gegevens worden uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming verwerkt en gebruikt voor advies- en reclamedoeleinden en voor marktonderzoek.