Contact

  +31 348 49 40 40

Naar het contactformulier

Effectieve opslagstrategieën - De basis voor succesvol warehouse management

Effectieve opslagstrategieën - De basis voor succesvol warehouse managementEen efficiënte organisatie van de goederenontvangst is net zo belangrijk voor de productiviteit als effectieve opslagsystemen. Als de goederenontvangst niet goed is opgezet, leidt dat bijna automatisch tot ernstige verstoringen van de processen verderop in het warehouse.

Opzet van goederenontvangst

Op de ontvangstafdeling worden de inkomende goederen in verschillende stappen geïdentificeerd, gecontroleerd en gereedgemaakt voor opslag. Vanwege de goede connectie met leveranciers is de informatie over de inkomende goederen vaak op voorhand beschikbaar, waardoor het mogelijk is om ze met het scannen van een barcode of een vergelijkbare handeling te identificeren. Een essentiële voorwaarde hiervoor is dat tussen beide partijen overeenstemming moet bestaan over een barcoderingssysteem waarmee beide overweg kunnen. Als dat niet het geval is, moeten alle goederen manueel worden gecontroleerd.

Als eenmaal het soort en het aantal inkomende goederen is gecheckt, volgt doorgaans een kwaliteitscontrole. De wijze waarop dit proces is ingericht, kan sterk variëren – afhankelijk van het type goederen – van een vluchtige visuele controle tot een gedetailleerde analyse van de individuele goederen of zelfs complete levering. Pas als de kwaliteit goed is bevonden, zijn de goederen klaar voor de volgende stap.

Tot slot heeft een efficiënte goederenontvangst als doel om de goederen voor te bereiden voor opslag. Als hiermee fouten worden gemaakt, kan dat kostbare consequenties hebben als goederen na opslag weer verhuisd of teruggehaald moeten worden. Het is immers vrijwel onmogelijk is om goederen terug te vinden als die op een verkeerde locatie zijn opgeslagen. Bovendien: een slecht gebruik van de beschikbare opslagruimte als gevolg van een slechte planning kan leiden tot ruimtegebrek in het warehouse.

Fouten die tijdens het opslagproces worden gemaakt, hebben impact op alle daaropvolgende processen. Het is dus cruciaal dat de opslagspecialisten beschikken over een goed omschreven strategie voor een efficiënte opslag van goederen.

Maar hoe moeten we dit organiseren en structureren?

Voor de opslag van goederen kunnen we verschillende strategieën toepassen, afhankelijk van het type goederen en de inrichting van het warehouse. In hoofdlijnen kunnen we onderscheid maken tussen twee strategieën: de allocatiestrategie en de transportstrategie.

De allocatiestrategie is medebepalend voor de inrichting van de verschillende functionele gebieden in het warehouse. Het type goederen dat in een bepaald opslaggebied wordt neergelegd, is afhankelijk van het doel van de betreffende allocatiestrategie.

Daarnaast hebben we de transportstrategie, die gaat over de inzet van mens en materieel voor de inslag, omslag of uitslag van goederen. Het doel van deze strategieën is een zo hoog mogelijke efficiëntie realiseren door de beschikbare resources in het warehouse zo slim mogelijk te gebruiken.

De allocatie- en transportstrategie moeten door warehouse managers zo goed mogeljk op elkaar worden afgestemd, aangezien niet alle allocatie- en transportstrategieën even goed met elkaar verenigbaar zijn.

Allocatiestrategieën

Concentratie van snellopers

Het doel van deze strategie is het minimaliseren van de afstanden die orderpickers moeten afleggen. Het opslaan van goederen met een hoge omloopsnelheid op een centrale locatie in het warehouse leidt tot een reductie van rij- of loopafstanden en brengt deze snellopers dichter onder handbereik. Er is verschil tussen het gebruik van een dynamisch of statisch opslagsysteem.

Concentratie van snellopers met dynamische opslagsysteem

Het goederen-naar-de-man-principe is hier van toepassing. De artikelen worden naar het workstation van de orderpickers getransporteerd, waarvoor we uiteenlopende dynamische opslagsystemen kunnen inzetten (rollenbanen, verticale opslagsystemen, etc.). Artikelen met een hoge omloopsnelheid worden zodanig opgeslagen dat deze systemen ze zo snel en gemakkelijk mogelijk kunnen aanleveren bij de warehousemedewerkers, die zelf kunnen blijven staan waar ze staan.

Concentratie van snellopers met statische uitslag

In deze strategie staat het man-naar-de-goederen-principe centraal, waarbij de orderpicker zelf in beweging moet komen en de benodigde artikelen uit het opslagsysteem haalt. Goederen met een hoge omloopsnelheid worden op een centrale, goed toegankelijke locatie dicht bij de expeditiezone neergelegd. Het nadeel van deze strategie is dat de routes van orderpickers elkaar kunnen kruisen omdat de goederen dichtbij elkaar liggen, wat kan leiden tot opstoppingen en vertragingen.

Vaste en vrije opslaglocaties

Bij vaste opslaglocaties wordt voor elk artikel een vaste opslagruimte gereserveerd en vrijgehouden. Dat is anders dan bij vrije opslaglocaties, waarbij artikelen worden opgeslagen op elke willekeurige locatie die maar vrij is. In dat geval is het volledig irrelevant welk artikel voorheen op die locatie lag of dat hetzelfde artikel ook nog op een andere locatie in het warehouse is opgeslagen.

Het nadeel van vaste opslaglocaties is dat kostbare ruimte moet worden vrijgehouden en dus niet beschikbaar is voor andere goederen. Dat betekent dat dus relatief meer opslagruimte nodig is. Het voordeel is dat goederen op elk moment zonder enige vorm van software-ondersteuning op locatie kunnen worden gelegd.

Het werken met vrije opslaglocaties is complexer, omdat daarvoor een warehouse management systeem is vereist dat de goederenstroom aanstuurt. Het voordeel is dat de beschikbare opslagruimte optimaal wordt gebruikt, omdat het niet noodzakelijk is om lege locaties te blokkeren voor artikelen die misschien nog niet eens beschikbaar zijn. Bovendien zijn de rijafstanden korter omdat altijd de dichtstbijzijnde locatie kan worden gebruikt.

Gelijkmatige verdeling

Bij deze strategie worden de goederen zodanig over het warehouse verdeeld dat dezelfde type goederen zoveel mogelijk op verschillende locaties in verschillende gangen liggen. Het doel is een evenwichtige verdeling van de goederen over het warehouse, zodat de beschikbare capaciteit eveneens zo gelijkmatig mogelijk wordt benut.

Variabele opslaglocaties

Met deze aanpak worden de opslaglocaties aan artikelen toegewezen op basis van de capaciteit die ze bieden. Kleine opslaglocaties worden bezet door artikelen met kleine afmetingen en lage voorraadniveaus, terwijl grote opslaglocaties worden gevuld door artikelen met grotere afmetingen of hogere voorraadniveaus.

Homogene of heterogene opslag

Van homogene opslag is sprake als naburige opslaglocaties alleen worden bezet door 'identieke' artikelen, denk aan artikelen met hetzelfde ontwerp of dezelfde afmetingen. In het warehouse management systeem krijgen deze goederen het label 'indentieke artikelen' en een gemeenschappelijk identificatienummer mee. Bij heterogene opslag daarentegen kunnen op naburige opslaglocaties verschillende artikelen worden geplaatst. Qua structuur is deze strategie vergelijkbaar met het gebruik van vrije opslaglocaties. Ook hier is een grotere behoefte aan software-ondersteuning.

Minimalisatie van gedeeltelijk bezette locaties

In elk opslagsysteem kan het voorkomen dat één opslaglocatie onvoldoende ruimte biedt voor de complete voorraad of batch van een artikel. In dat geval moeten deze goederen over verschillende locaties worden verdeeld. Dat leidt tot relatief veel opslaglocaties die soms maar deels zijn bezet, aangezien de vrije ruimte op deze locaties niet zomaar met andere artikelen kan worden opgevuld. In dat geval is het zinvol om als eerste te picken van de locaties die maar deels zijn bezet. Dat vergroot de vullingsgraad van het warehouse en voorkomt dat artikelen onnodig op meerdere locaties liggen.

Transportstrategieën

Enkelspelstrategie

Met deze strategie pakt de magazijntruck of de magazijnkraan een pallet of doos op en brengt die naar de aangewezen opslaglocatie. De truck of kraan keert dan terug naar het startpunt om de volgende pallet of doos in te slaan. Bij deze strategie worden of alleen inslag- of alleen uitslagopdrachten uitgevoerd, maar niet door elkaar. Het voordeel is dat de prestaties op het gebied van inslag of uitslag groot zijn. Het nadeel is echter dat de truck of kraan vaker 'leeg' rijdt, bijvoorbeeld als hij zonder goederen terug naar het startpunt rijdt om de volgende pallet of doos in te slaan.

Dubbelspelstrategie

Anders dan bij het enkelspel worden bij het dubbelspel de inslag- en uitslagopdrachten zo slim mogelijk gecombineerd. Nadat een artikel is ingeslagen, kan de truck of kraan op de terugweg een ander artikel in de buurt meenemen voor uitslag. Het voordeel van het dubbelspel is dat de route van de truck of kraan wordt geoptimaliseerd, zodat het leegrijden tot een minimum wordt beperkt en de totale efficiëntie wordt vergroot. Een nadeel is dat de individuele inslag- en uitslagopdrachten meer tijd kosten. Bovendien is dubbelspel alleen maar mogelijk met een geode planning van het proces, waarvoor een warehouse management system eigenlijk onmisbaar is.

Routestrategie

Deze strategie bepaalt de route die de kraan of truck langs de opslaglocaties moet afleggen. Het doel is om de volgorde van opslaglocaties te optimaliseren, zodat de kortst mogelijke route wordt afgelegd en de rij- of loopafstanden worden geminimaliseerd. Afhankelijk van de exacte invulling van de strategie is het ook mogelijk om de capaciteit van de voertuigen zodanig te benutten dat zoveel mogelijk goederen in één rit kunnen worden meegenomen.

Reallocatiestrategie

Hoe vaker de goederen in het warehouse worden verplaatst, hoe groter de behoefte ontstaat om na verloop van tijd de individuele items op een andere locatie neer te leggen. Een locatie die eerst uitstekend geschikt was voor een artikel, wordt misschien minder aantrekkelijk als elders in het warehouse een nieuwe locatie vrijkomt. Dat is bijvoorbeeld het geval met snellopers op het moment dat een ruimte vrijkomt dichtbij de expeditiezone. Soms is het zaak om nieuwe goederen op een locatie te plaatsen die al is bezet. In dat geval is het noodzakelijk om de goederen die daar al lagen, elders op te slaan.

Bij de reallocatie van goederen wordt een verschil gemaakt tussen:

  • Reallocatie dichtbij expeditie
  • Gecombineerde reallocatie en orderpicking
  • Random reallocatie

Reallocatie dichtbij de expeditiezone wordt veelvuldig toegepast bij snellopers. Het houdt in dat de te verplaatsen goederen zo dicht mogelijk bij de expeditiezone worden gelegd. Bij gecombineerde reallocatie en orderpicking worden de te verplaatsen goederen meegenomen naar een locatie met een item dat moet worden gepickt. Als de orderpicker die pick heeft uitgevoerd, worden de meegenomen goederen weer op de vrijgekomen locatie geplaatst. Bij random reallocatie worden de te verplaatsen artikelen aan een willekeurige locatie toegewezen, net als bij het gebruik van vrije locaties.

Gangwisselstrategie

Dit is een methode waarbij inslag- en uitslagopdrachten worden gebundeld en niet onmiddellijk hoeven te worden uitgevoerd. In de meeste gevallen bestaat een order uit verschillende orderregels waarvoor verschillende picklocaties moeten worden bezocht. Bij de gangwisselstrategie worden meerdere orders gebundeld in batches en vervolgens tegelijk verzameld. Als eerste worden dan alle artikelen gepickt die in de eerste gang liggen. Als alle artikelen uit die gang zijn verzameld, is het tijd voor een gangwissel. De verzamelbak of de warehousemedewerker gaat naar de tweede gang om de daar gelegen artikelen te verzamelen. Het voornaamste doel van deze strategie is om zowel de benodigde tijd als de afgelegde afstanden bij het orderpicken te minimaliseren.

Alternatief:opslag van goederen in een dynamisch opslagsysteem

Het doel van de meeste beschreven strategieën is optimalisatie van de routes en de ruimte in het warehouse. In de meeste gevallen is verondersteld dat het warehouse is ingericht met statische stellingen. Opslagcapaciteit kan echter ook op andere manieren worden geoptimaliseerd, als bedrijven tenminste kiezen voor moderne, soms volledig geautomatiseerde systemen. Dankzij de hoge opslagdichtheid zijn deze systemen uiterst compact en voldoen ze door gebruik van een slim warehouse management systeem aan de hoogste eisen met betrekking tot efficiëntie, zorgvuldigheid en kosten. Tot dergelijke systemen rekenen we:

  • Verticale, hoogbouwsystemen
  • Carrouselssystemen
  • Shuttlesystemen

Elk systeem kan apart worden geconfigureerd om optimaal in te spelen op de specifieke wensen en eisen van klanten en om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte.

 
OK